Нашата Визия

Нашата визия е свят, в който хората правят добро и вдъхновяват доброта.

Какво е KindLink

KindLink е дигитална платформа, която показва на дарителите въздействието на техните дарения, като същевременно предоставя на благотворителните организации инструменти, с които да бъдат по-ефективни и прозрачни.

Ние предоставяме безплатни услуги на благотворителни организации, като предлагаме на клиентите от бизнеса платформа за корпоративна социална отговорност, която да подпомогне както работата им, така и социалното им въздействие. KindLink свързва тези, които искат да предложат помощ, с тези, които имат нужда от нея.

Нашата история

Прозрачността е в основата на историята на Kindlink. През 2015, в периода на равносметка след земетресението в Непал, група приятели от технологичния и нестопанския сектор обмислят как да се гарантира и да е ясно за всеки, че предоставеното от дарителите за възстановяването на щетите, със сигурност отива при нуждаещите се. Задават си въпроса, кое пречи да даряваме повече от времето и парите си на благотворителни организации и стигат до изводът, че не съпричастността и добротата ни са недостатъчни, а липсата на прозрачност в благотворителния сектор ни спира да сме по-активни.

Екипът работи и усъвършенства идеите си, докато не създава KindLink - платформа, която показва на дарителите резултата от техните дарения чрез подробни доклади за разходването по кампании, както и онлайн отразяване на извършеното и позволява на благотворителните организации да представят по-прозрачно добрата работа, която вършат.

В България екипът на CSR Bulgaria и Impact Drive отдавна работят за подобряване на прозрачността и ефективността на предоставените дарения. Срещата с българите, създали Kindlink бързо прераства в сътрудничество, което да осигури за българските дарители и НПО предимствата на платформата, които ползват организациите във Великобритания и САЩ.

В какво вярваме

We believe in kindness

Вярваме в добротата

Всеки ден милиони хора даряват времето и парите си на тези в нужда. Добротата е това, което ни прави хора и ни свързва един с друг. Ние искаме да засилим тази “добра връзка” (от англ. Kind Link) като покажем целия поток и въздействието на едно дарение, което ще подтикне повече хора да изразят своята доброта и да споделят интереса си към даряването за достойни каузи и проекти.

We believe in transparency

Вярваме в прозрачността и честността

Ние искаме да видим даренията за благотворителност да се увеличават като дарителите имат възможността да видят къде отиват парите им и какво са постигнали благотворителните организации с техните дарения чрез нашия иновативен сайт.

We believe in efficiency

Вярваме в ефикасността

Твърде много благотворителни организации дават огромен принос за нашето общество, използвайки ограничени ресурси. Те работят с остарели технологии и софтуер. KindLink иска да внесе повече ефективност в благотворителния сектор. Ние предлагаме безплатни иновативни начини за набиране на средства и управление на дарения, така че благотворителните организации да могат да привличат повече дарения, да управляват средствата си и да се съсредоточат върху това, което правят най-добре (но биха правили и още по-добре): да помагат на обществото.

Последвай ни в социалните мрежи

KindLink в България

CSR Bulgaria

Повече от 10 години CSR Bulgaria работи за правилното и цялостно разбиране на принципите на Корпоративната Социална Отговорност и Устойчиво Развитие в България. Организацията е пионер в стратегическата подкрепа, консултирането и ефективното изграждане и внедряване на холистични КСО стратегии в български бизнес организации. Основна цел на CSR Bulgaria е чрез изграждането на дълготрайна и устойчива връзка между нуждите и ресурсите бизнеса, нестопанският сектор и обществото да изградим заедно една стабилна социално отговорна обществена среда в България.

Impact Drive

Impact Drive Foundation

Фондация Impact Drive си поставя за цел да осигури необходимите ресурси, знания и умения у всяка организация да се справя успешно с дейности като фондонабиране, комуникации, организационни промени и финансов мениджмънт. Подкрепяме НПО да работят компетентно, ефективно и прозрачно за постигане на мисиите си в полза на общностите в България.


KindBoard

John Lazar

John Lazar

Председател и Инвеститор

profile

Iskren Kulev

Искрен Кулев

Член на борда
CEO, Основател

profile

Desislav Kamenov

Десислав Каменов

Член на борда
CTO, Основател

profile


Бъди в крак с новостите около KindLink.

Регистрирай се за нашия информационен бюлетин за да ти изпращаме новини.